Çatı


ÇATI
 
Çatılar, binaları/yapıları yukarıdan gelen sıcak, soğuk, kar, yağmur vb. dış olumsuz etkilerden koruyan , yapıları atmosfer ile ayıran/sınırlayan yapı elemanlarıdır.  Çatı iç ve dış etkenler ile yapıyı kullananların gereksinimleri doğrultusunda tasarlanmalı ve standartlara uygun üretilen çatı malzemeleri ile binaların mimari konseptlerine  göre inşaa edilmelidir.
 
Çatıların sınıflandırılması geometrik biçimlerine, üzerinin kullanılıp kullanılamamasına, suyun uzaklaştırma yöntemine, eğimine, kullanılacak çatı kaplama malzemelerine, çatı arasının havalandırılıp havalandırılmasına ve taşıyıcı sınıfına göre yapılmaktadır. Çatının şeklinin belirlenmesinde ise binanın bulunduğu coğrafi bölgenin iklim koşulları etkilemektedir. Çatı bünyesinin elemanları çatıyı dış etkilere karşı koruyan örtü malzemeleri ve çatıyı etkileyen yükleri taşıyan taşıyıcı kısmıdır.
 
ÇATI ÇEŞİTLERİ
 
çatı fiyatları Kullanım Şekline Göre : üzerinde gezilebilen, üzerinde gezilemeyen çatılar olmak üzere ikiye ayrılır.
 
çatı nedir Yağış Suyunun Uzaklaştırılma Şekline Göre : Dışa ve içe akışlı çatılar.
 
çatı çeşitleri Eğimine Göre : Az eğimli, çok eğimli ve değişken eğimli çatılar.
 
çatı modelleri Kaplama Malzemesine Göre : Kiremit, çimento esaslı donatılı levha, bitüm, polimer, cam, doğal taş, bitkisel ve toprak kaplamalı çatılar.
 
çatı nasıl yapılır Biçimine Göre :  Tek yüzeyli, beşik örtüsü, kırma, mansard, kubbe, külah, şed, düz ya da az eğimli çatılar.
 
çatı firmaları istanbul Çatı Arası Havasının Varlığına Göre : Soğuk ve sıcak çatılar.
 
çatı yapımı fiyatları Taşıyıcı Niteliğine Göre : Oturtma, asma ve karma çatılar.
 
ÇATILARDA MİMARİ KONSEPT
 
Çatıların yerine getirmesi beklenen görevleri dışında yapının karakterist özelliklerini yansıtan önemli bir yapı elemanıdır. Sanatsal kaygılar taşımayıp, güncelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik vernaküler mimaride çatılar fiziksel özelliklerine göre şekillenip, yerel malzemelere göre örtü çeşitliliği gösterirken; geliştirilen çatı kaplama malzemeleri çatı yüzeyinde farklı renk ve doku ile  estetik görüntüyü zenginleştirmektedir. Çatı arasının değerlendirilmesi, çatı üzerine teras, bahçe ve otopark gibi işlevlerin kazandırılması da mümkündür. 
 
ÇATI SİSTEMLERİNİN PERFORMANS GEREKSİNİMLERİ
 
Taşıyıcılık,su, nem, ısıl ve yangın ile ilgili performanslar, çatının yerine getirmesi beklenilen başlıca işlevsel performans gereksinimleridir. Tüm yapı elemanları gibi çatıların da tüm performans gereksinimlerini aynı anda karşılaması zor olduğu için, çatı tasarımındaki temel ölçüt, optimum seviyede bir çözümün elde edilmesidir.
 
ÇATI YALITIMI
 
Çatılar binaların dış etkilere en çok maruz kalan kısımlarıdır. Yağmur, kar, dolu, gece gündüz sıcaklık farkları, radyasyon, rüzgar yükleri yaya ve taşıt trafiği çatıyı olumsuz etkiler. Bunların yanı sıra bina içerisinde oluşan ve yukarı doğru hareket eden rölatif su buharı da çatıyı etkileyen bir faktördür. Çatılarda yapılacak çatı ısı yalıtımı, çatı su yalıtımı, buhar ve radyasyon yalıtım uygulamaları ile bu olumsuzluklar giderilmelidir.
 
ÇATI FİYATLARI
 
Çatı fiyatları kullanılacak malzemelere ve çatı özelliğine göre değişiklik göstermektedir. 
 
 
 
Etiketler : çatı, çatı yalıtımı, çatı fiyatları, çatı yapımı, çatı kaplama malzemeleri, çatı firmaları