ısıtma sistemi

 
Isıtma tesisatları enerji taşıyıcısının biçimine ve ısıtma alanının türüne göre değişmektedir.
 
 Doğalgaz Yakıtı : En yaygın ısıtma sistemidir. Gazın depolama masrafı olmadığı gibi fazla bakımda gerektirmez. Hesaplama kullanımdan sonra olmaktadır. Gaz selden korumalı bölgelerde kullanılabilir, kolayca ayarlanabilir ve yıllık olarak yüksek bir ortalama verime sahiptir. Bu tür yakıt, dairlerin ve odaların münferit ısıtmasına uygundur. Kullanımı çevreye az zarar verir. Gaz tüketiminde enerji masrafları yüksektir. Yağ kullanımından doğal gaz kullanımına geçilmesi durumunda bacanın uygun hale getirilmesi gerekir. 
 
 Petrol Yakıtı : Bugün hala yaygın olarak kullanılan yakma biçimi hafif yağ ile yapılan ısıtmadır. Az miktarda yakıt masrafı vardır. Kamusal merkezi besleme ağından bağımsızdır. Kolayca ayarlanabilir. Petrol yakmada depolama ve depo donanımı masraflıdır. Kiralık evlerde yakıt depoları için ayrıca ücret ödeme koşulları mevcuttur. Selden korumalı ve sel tehlikesiyle karşı karşıya kalan bölgelerde yağ kullanımı ancak katı kurallar çerçevesinde gerçekleşebilir. Bunun dışında petrol kullanımı çevre açısından zararlıdır.
 
 Katı Yakıtlar : Binaların ısıtılmasında taş kömürü, linyit kömürü veya odun daha nadir kullanılmaktadır. Ancak blok ısıtma türü daha ekonomiktir. Bu maddelerin kullanımında çevreye zararlı maddelerin yayılmasından dolayı bazı ülkelerde çevre yasaları gereğince ciddi yaptırımlar öngörülür. Enerji ithalinden bağımsızdır. Yakıt masrafı azdır. Yüksek işletme tertibatı gereklidir.
 
 Rejeneratif Enerji Türleri : Rejeneratif enerji türleri arasında güneş ışıkları, rüzgar enerjisi, su enerjisi, biyolojik madde ve atık maddeler yer almaktadır. Tesisin yaşam süresince amortize edilmediğinden bu tür yakıt biçimi tercih edilmektedir.
 
 Uzaktan Isıtma Sistemleri : Uzaktan ısıtma direkt enerji taşıyıcılarına karşı dolaylı dolaylı enerji taşıyıcısıdır. Isı blok ısıtma tesislerinde veya kuvvet santrallerinde ısı-kuvvet bağlantısıyla üretilmektedir. Bu yakma biçimden kazan ve baca gerekmemektedir. Depo masrafları yoktur. Hesaplama kullanımdan sonra gerçekleşmektedir. Isı kuvvet bağlamında çevre dostudur. 
 
 Elektrikli Isıtıcılar : Odaların elektrik ile sürekli ısıtılması, sadece gece elektrik akımını toplayan ısıtıcılar olsa bile, elektrik fiyatının çok yüksek olmasından dolayı, özel durumlarda mümkündür.Genel avantajı kısa sürede ısıtması, temiz olması, yakıt deposu sorunu olmaması, her aman hazırda bulunması ve edinimi fiyatının az olması.
 
 Gece Akımı – Depolayıcı Isıtıcı : Bu ısıtmalar elektrikli döşeme ısıtıcıları, elektrik depolayıcı sobalar veya elektrikli ısıtıcı kazanlarıdır. Enerji besleme kurumlarının yükü hafiflediği zamanlarda kullanılır. Elektrikli döşeme ısıtıcılarında dolgu maddesi gece ısıtılır, gündüz ise oda havasına ısı verir. Aynı şekilde elektrikli depo sobalarında ve elektrikli kazanlardaki elementler ısıtılır. Bu iki ısıtıcı ayarlanabilmektedir.
 
 Konvektörler : Konvektörlerde, ısı ışımayla değil, direkt olarak hava moleküllerine nakledilmektedir. Bu sebeple üzerleri örtülebilir veya monte edilebilir. Konvektörlerde hava devir daimi ve toz kaldırma söz konusudur. Konvektörün gücü ısıtma elemanı üzerindeki baca yüksekliğine bağlıdır. Konvektörün emme havası ve dışarı verilen hava ortalaması ölçülebilir niteliktedir. Yer altı ve yer sütü konvektörleri aynı koşullara sahiptir. Yer altı konvektörlerinin kullanımı, pencerenin gerektirdiği ısıya bağlıdır. Vantilatörü bulunmayan konvektörler alçak sıcaklık sobalarında kullanılmamalıdır, çünkü gücü hava direncine ve ısıtıcı ile oda havası farkına bağlıdır. Gücün yükseltilmesi için boru yüksekliği az olan konvektörlere vantilatör takılabilir. Oturulan mekanlarda sesten dolayı vantilatörlü konvektörler sınırlı olarak kullanılabilir. Isıtma elemanları çeşitli biçimde kaplanabilir. Verim kaplama nedeniyle düşebilir. Metal kaplamalarda ışıma ısısı nerdeyse tamamen oda havasına nakledilir. Isı iletkenliği olmayan kaplamalarda ise ışıma ısısı yalıtılmaktadır. Hava, ısıtma elemanında ısınır, pencereden tavana doğru akar ve dış ve iç duvarlarda soğur. Soğutulmuş hava döşeme üzerinde ısıtma elemanına akar. Isıtma elemanları pencere altında ise hava pencerede soğuyup döşeme üzerinden ısıtma elemanına geçer ve ısınır. Üçüncü bir seçenek, ısıtma elemanın yerine, döşemenin odayı ısıtmasının sağlanmasıdır. Burada oda havası eşit olarak ısınmaktadır. Büyük pencere yüzeyleri sorun çıkarsa bile, bu da ek ısıtma cihazları ile çözülebilir.
 
 Isıtılmış Odadaki Toz Alerjisi Problemi : Konveksiyonları yüksek olan ısıtma elemanları tozun kalkmasını sağlar. Bu toz, mukozayla temas ettiğinde mukoza zarar görür. Ayrıca konveksiyon lamelleri olan ısıtma elemanlarını temizleme olanağı yoktur. Daha uygun olan ısıtma elemanları konveksiyon miktarı düşük ve temizlenmesi kolay olanlarıdır. Konveksiyon lamelleri olmayan tek katlı levhalar ve dilimli radyatörler uygundur.
 
 Isıtma Yakıtının Depolanması : Yakıt miktarı en az 3 ay ve en fazla bir ısıtma periyodu için yeterli olmalıdır. Aşılabilen yıllık yakıt miktarı 6-10 l/m3 tür. Kazan dairesinde 5 m3 depolanabilir. Kaplar tüm kapları içeren toplayıcı kabın içinde tutulmalıdır. Yer altında bulunan depolarda, çift taraflı tanklar ya da plastik iç kaplamalar gibi sızıntı emniyeti bulunmalıdır. Su koruma bölgelerinde azami miktarlar ve koruma ölçüleri takviye edilmektedir. Bina içerisinde plastik batarya kazanları ya da büyüklüğü seçilebilen çelik kazanlar kullanılır. Kazan dairesi ulaşılabilir olmalı, kazanın sızdırmazlığı aralıklarla kontrol edilmelidir. Bu, acil durumlarda kazan dairesinin tüm yağ miktarını toplaması demektir. Kazan tesislerinde dolum ve havalandırma boruları bulunmalıdır. Ayrıca taşma emniyeti ve sızıntı uyarıcıları da olmalıdır.
 
 Yüzey Isıtması : Geniş yer kaplar ve düşük sıcaklığa sahiptir. Döşeme ısıtması, tavan ısıtması ve duvar ısıtması örnek olarak gösterilebilir. 
 
 Alttan Isıtma : Alttan ısıtmada, ısı, döşeme yüzeyinden oda havasına, tavana ve duvarlara ulaşır. Isının havaya nakledilmesi konvektif olarak, yani döşeme yüzeyindeki hava hareketi nedeniyle gerçekleşir. Isı iletimi duvarlara ve tavana ışıma aracılığıyla ulaşır. Isı verimi üst yüzeye bağlı olarak 70-100 W/m2 büyüklüğünde olabilir. Üst yüzey olarak seramik kaplama, ahşap ya da tekstil kullanılabilir. Isı geçirme direnci ise 0,15 m2 kW’yi geçmemelidir. 
 
Alttan ısıtma için kullanılan şap döşemesinin kalınlığı, döşemenin cinsine, işlenmesine ve taşıyabilirliğine bağlıdır. Çimento döşemesi kullanıldığında, ısı yalıtımının hemen üzerinde bulunan çimento dolgusu ve ısıtma borularında en az 45 mm olan boru kaplaması kullanılmalıdır. Üst tabaka olmadığı taktirde en az 75 mm olan bir genel ağırlık oluşmaktadır. Dolgu, ısıtma işleminde genleştiğinden, üst ve alt taraflarda sıcaklık farkı oluşmaktadır. Çeşitli genleşmelerden dolayı seramik döşemelerde, dolgunun üst kısmında çekme gerilmeleri oluşmaktadır ve bunlar sadece üst takviyelerle giderilebilir. 
 
Şap döşemesi daha ince olduğundan, halı veya ahşap parke ile takviye edilmesi gerekir. Düşey ısıtmalarda dış hava ve ısıtma alanı arasındaki yapı elemanları tabakası, yer altı veya bina elemanları arasındaki ısı geçirme kat sayısı 0,45 W/m2 yi geçmemelidir. Sürekli bulunma için maksimum 29 derece, kenar bölge için ise sıcaklık 35 derecedir. Kenar bölge kalınlığı 1 metreyi aşmamaktadır. Banyo için döşeme sıcaklığı, normal oda sıcaklığının 9 derece üstünde olmalıdır. Normal durumlarda ısıtma bu şartlarda gerçekleşir, çünkü ısı ihtiyacı 90 W/m2 üzerine çıkmaktadır. Nadiren, örneğin büyük pencerelerde veya oda ikiden fazla dış yüzeye sahip ise daha yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda yerden ısıtmaya diğer statik ısınma yüzeyleri veya hava ısıtması eklenmelidir.
 
 
 
bina ısıtma sistemleri nelerdir, bina ısıtma sistemleriISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
 
Bir yapının arazisi, yönelimi ve bileşenleri soğuk havada dışarıya ısı kaybını ve sıcak havada dışarıdan ısı kazanımını en aza indirmelidir. Bina kullanıcıları için ısıl konforun sağlanması amacıyla, oluşabilecek aşırı ısı kaybı veya kazanımı pasif enerji sistemleri veya mekanik ısıtma ve soğutma sistemleriyle dengelenmelidir. Mekanik sistemin en temel ve gerekli görevi, mekanın hava sıcaklığını kontrol etmek amacıyla ısıtma ve soğutma olsa da, insan konforunu etkileyen bunun dışında üç etkene daha önem vermek gerekir, nispi nem, ortalama ışıma sıcaklığı ve hava hareketi.
 
Nispi nem, nemlendirici gereçlerle su buharı verilerek veya havalandırmayla su buharının uzaklaştırılmasıyla denetim altına alınabilir. Oda yüzeylerinin ortalama ışıma sıcaklığı, radyan ısı panelleri, kullanılarak artırılabilir veya radyan soğutmayla azaltılabilir. Hava hareketi, doğal veya mekanik havalandırmayla kontrol edilebilir.
 
ISITMA VE SOĞUTMA
 
Hava sıcaklığı, mekana akışkan bir madde verilerek kontrol edilir. Hava kazanları havayı ısıtır, su kazanları suyu ısıtır veya buhar üretir, elektrikli ısıtıcılar dirençler aracılığıyla elektrik enerjisini ısıya dönüştürürler. Bir bina için gerekli ısıtma ve soğutma ekipmanının boyutu tahmini ısıtma ve soğutma yüklerine göre belirlenir. Geleneksek fosil yakıtları ısıtma ve soğutma sistemleri için enerji üretiminde hala en yaygın olarak kullanılan yakıtlardır. Doğalgaz temiz bir şekilde yanar ve boru hattı dışında depolama veya dağıtım gerektirmez. Propan gazı, doğalgadan bir miktar pahalı, fakat temiz yanan bir yakıttır. Yağ da verimli bir yakıt seçeneğidir, fakat kamyonlarla kullanım noktasının yanına veya yakınına yerleştirilen depolama tanklarına kadar taşınması gerekir. Yeni konut yapılarında ısıtma için kömür nadiren kullanılmaktadır, ticaret ve endüstri yapılarında kömür kullanımı dalgalanma göstermektedir. 
 
Elektrik, arazide yanma işlemi ve yakıt deposu gerektirmeyen temiz bir enerji kaynağıdır. Küçük teller aracılığıyla dağıtıldığından ve nispeten küçük ve sessiz bir tertibat kullandığından aynı zamanda kompakt bir sistemdir. Fakat, bir binayı elektrikle ısıtma veya soğutmanın maliyeti oldukça yüksektir. 
 
Uygun şekilde biçilmiş odun sürdürülebilir bir kaynaktır, fakat yakılan odun hava kirliliğine neden olur ve iç hava kitlesine zarar verir. Orman yan ürünlerinden yapılan odun peletleri de temiz şekilde yanar ve alternatif bir yakıt olarak değerlendirilmelidir. 
 
Gün geçtikçe etkisini gösteren sorunlardan biri de geleneksel enerji kaynaklarının maliyetleri ve sürdürülebilirlikleri konusundaki belirsizlik ve enerjinin çıkarılması ve üretilmesinin çevresel kaynaklar üzerine etkisidir. ABD’de elektriğin  %60’ından fazlası ve tüm enerjinin %30’undan fazlası binalard kullanıldığından, tasarımcılar ve inşaat sektörü binaların enerji tüketimini azaltmak için stratejiler araştırmakta ve güneş enerjisi, rüzgar jeneratörleri, jeotermal enerji ve fotovoltaik paneller gibi elektrik üretme kapasitesine sahip alternatif enerji sistemlerini değerlendirmektedir. Nükleer enerji, tesisata ve nükleer atık malzemelerin kontrolüne ilişkin süregelen güvenlik endişelerine rağmen hala önemli bir güç kaynağı potansiyeli oluşturmaktadır.
 
Bir binada gerekli ısıtma ve soğutma ekipmanını boyutlandırmak için, soğuk havada ısı kaybı ve sıcak havada ısı kazanımını hesaplamak gerekir. Bu hesaplamada, istenen iç hava sıcaklığı ile dış hava tasarım sıcaklığı arasındaki fark, günlük sıcaklık aralıkları, güneş yönelimi, duvar pencere ve çatı sistemlerinin ısıl direnci ve ayrıca yaşanabilir mekanların işlev ve kullanımları dikkate alınır. Binanın yerleşimi, planı ve yönlenimiyle ısı kaybı ve kazanımı ne kadar azaltılırsa, böylece kullanılacak daha küçük ısıtma ve soğutma ekipmanlarıyla o kadar az enerji tüketilir. Diğer enerji bilinçli tasarım stratejileri, ısının yapı bileşenlerinden iletimini etkili şekilde kontrol etmek için ısı yalıtımı ve ısıl kütle kullanılması, enerji etkin HVAC sistemleri, su ısıtıcıları, aletler ve aydınlatma sistemlerinin tercih edilmesi ve ısıl koşulların ve aydınlatmanın kontrolü için akıllık sistemlerin tercih edilmesidir.
 
ISITMA YÜKÜ
 
Isıtma yükü örtülü bir mekanda bir saat içindeki net ısı kaybıdır. Btu/saat olarak ifade edilir ve ısıtma biriminin veya sistemin seçiminde esas alınır. (  Btu/sa =  W)
 
İngiliz ısı birimi (Btu), 1 lb (0,4 kg) suyun sıcaklığını 1oF (0,55 oC) artırmak için gerekli gerekli ısı miktarıdır.
 
Derece-gün, ortalama günlük dış hava sıcaklığında belirli bir standart sıcaklıktan 1 derecelik hareketi ifade eden bir birimdir. Isıtma ve soğutma yüklerini hesaplamak, HVAC sistemlerini boyutlandırmak ve yıllık yakıt tüketimini hesaplamak için kullanılır.
 
Isıtma derece-günü, 19 oC standart sıcaklığın bir derece-gün altındadır ve bir ısıtma sisteminin yakıt veya enerji tüketimini tahmini olarak hesaplamak için kullanılır.
 
SOĞUTMA YÜKÜ
 
Soğutma yükü, örtülü bir mekanda bir saat içindeki net ısı kazanımıdır. Btu/saat olarak ifade edilir ve iklimlendirme ünitesinin veya soğutma sisteminin seçiminde esas alınır. 
 
Soğutma derece-gün 24 oC standart sıcaklığın bir derece-gün üzerindedir ve bir iklimlendirme veya soğutma sisteminin enerji gereksinimi tahmini olarak hesaplamada kullanılır. 
 
Soğutma tonu, 0 oC deki 1 ton buzun 24 saatte aynı sıcaklıkta suya dönüştürülmesiyle elde edilen soğutma etkisidir ve 12.000 Btu/saat (3,5 kW)’a eşdeğerdir. 
 
Enerji etkinlik derecesi, bir soğutma ünitesinin etkinlik indisidir ve bir vatlık elektrik enerjisi girişiyle ortadan kaldırılan Btu miktarını ifade eder.
 
ISI KAYBI
 
Soğuk havada ısı kaybına neden olan başlıca kaynaklar;
 
Isının dış duvar, pencere ve çatı bileşenleri ve ısıtılmayan mekanlar üzerindeki döşemeler aracılıyla dışarı taşınımı, ışınımı ve iletimi.
 
Dış yapıdaki çatlaklardan, özellikle de pencere ve kapı boşluklarının çevresinden hava sızıntısı.
 
ISI KAZANIMI
 
Ilık veya sıcak havada ısı kazanımı kaynakları;
 
Dış hava sıcaklıkları yüksek olduğunda dış duvar, pencere ve çatı bileşenlerinden ısı taşınımı, ışınımı ve iletimi; günlük zaman dilimi, bileşenlerin güneşe göre yönlenimi ve ısıl gecikme etkisine bağlı olarak değişir.
 
Camlı açıklık üzerindeki güneş ışınımı, güneşe göre yönelim ve kullanılan gölgeleme elamanlarının etkinliğine göre değişir. 
 
Bina kullanıcıları ve onların etkinlikleri.
 
Aydınlatma ve diğer ısı üreten ekipmanlar.
 
Kokuları ve kirletici maddeleri dışarı atmak için gerekli olabilecek mekan havalandırması.
 
Gizli ısı, bir mekanda nispi nemin aşırı oranlara çıkmasını önlemek için amacıyla sıcak havadaki nemin yoğunlaşması için enerjiye ihtiyaç vardır.
 
 
 
Etiketler : ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri
 
 
CEBRİ HAVALI ISITMA
 
Cebri havalı ısıtma, havanın gaz, yağ veya elektrik kazanıyla ısıtılması ve bir fan aracılığıyla borular üzerinden yaşanan mekanlardaki menfezlere veya dağıtıcılara ulaştırılmasıyla çalışan bir ısıtma sistemidir. Konutların ve küçük binaların ısıtılması için en kullanışlı ve en çok tercih edilen sistemdir.
 
CEBRİ HAVALI ISITMA SİSTEMİ BİLEŞENLERİ
 
 Gaz ve yağ kazanlarında, yanma havasına ve yanma ürünlerini dışarı taşıyan bir menfeze ihtiyaç vardır. Yağ kazanları için aynı zamanda yakıt depolama tankı gerekir. Elektrik kazanları için baca borusuna veya yanma havasına gerek yoktur. 
 
 Süzme nemlendirme ve nem alma gereçleri sistemle bütünleştirilebilir. 
 
 Soğutama, ana besleme kanallarındaki buharlaştırıcı serpantinlere soğutucu hava ulaştıran bir dış hava kompresörü ve yoğunlaşma ünitesi ile sağlanabilir.
 
 Temiz hava dolaşımı genellikle doğal yollarla sağlanır.
 
 Hava hücresi, kazanın üst kısmında yer alan bir odacıktır ve içinden çıkan metal levha veya cam lifinden yapılmış kanallar, binanın yaşama mekanlarına ısıtılmış hava veya iklimlendirilmiş hava iletirler. 
 
 Taşma kanalları, sıcak havayı kazandan alarak düşey olarak bir tesisat kolonuna veya bağlantı kanalına aktaran kanallardır.
 
 Tesisat kolonları, sıcak havayı taşıma kanalından alarak üst katlardaki menfezlere iletirler.
 
 Pabuç, kesit alanları veya şekilleri farklı iki kanal arasında geçiş sağlayan yamuk ekleme parçasıdır.
 
 Toplayıcı, çoklu bağlantılar için birkaç çıkışı bulunan kanal parçasıdır.
 
 Çevre ısıtması, dış duvarlar boyunca döşemenin içine veya yakınına yerleştirilmiş menfezlere sıcak hava dağıtır. 
 
 Döngüsel çevre sisteminde, genellikle beton zemin plağına gömülü olan bir kanal döngüsü aracılığıyla döşeme menfezlerine sıcak hava ulaştırır.
 
 Radyal çevre sisteminde, merkezi konumdaki kazandan çıkan bir taşma kanalından her döşeme menfezine doğrudan sıcak hava taşınır. 
 
 Kazanlar genelde bodrum katına yerleştirilseler de, alçak çatı araları veya tesisat mekanlarına yerleştirilmek üzere tasarlanmış yatay kazanlar da vardır. 
 
 Duvar kazanları, ısıtılmış havayı bir mekana kanallar kullanmadan doğrudan vermek üzere duvar içine yerleştirilebilir veya üzerine monte edilebilir.
 
 
 
Etiketler : cebri havalı ısıtma


 
ELEKTRİKLİ ISITMA SİSTEMLERİ
 
Elektrikli ısıtmanın elektrik dirençli ısıtma olarak ifade edilmesi daha doğru olur. İletkenlerde bulunan bir özellik olan direnç sayesinde akımın geçişine karşı koyulur ve böylece elektrik enerjisi ısıya dönüştürülür. Elektrik dirençli ısıtma elemanları, bir cebri havalı ısıtma sisteminde kazanın veya kanalların içindeki hava akımına bırakabilir veya bir hidrolik ısıtma sistemi için ısı sağlayabilir. Elektrik enerjisiyle daha doğrudan bir ısıtma yöntemi, mekanı ısıtan birimlerin içine tel veya sargı biçimindeki dirençlerin yerleştirilmesidir. Elektrik dirençli ısıtıcılar kompakt ve çok yönlüdürler, fakat nem ve hava kalitesini kontrol edemezler.
 
permolit boya fiyatları Elektrik dirençli ısıtma elemanları, bir odanın çevresine yerleştirilmiş süpürgelik tipi konvektörlerde barındırılabilir. Oda havası birimler arasında taşınım yoluyla dolaşırken sargı dirençleri tarafından ısıtılır. 
 
permolit boya fiyatları Elektrikli ısıtıcı birimleri, fan yardımıyla oda havasını çeker ve odaya geri üflemeden önce dirençli ısıtma sargılarından geçirirler.
 
permolit boya fiyatları Döşeme birimleri, mutfak dolaplarının ve banyo dolaplarının altı gibi alçak mekanlara yerleştirilmek üzere tasarlanmışlardır.
 
permolit boya fiyatları Duvar birimleri, banyolar, mutfaklar ve diğer küçük odalarda yüzeye monteli veya gömülü olarak kullanılacak şekillerde mevcuttur.
 
permolit boya fiyatları Gömülü döşeme birimleri, tipik olarak pencere veya camlı açıklıkların döşeme çizgisine kadar indiği yerlerde kullanılırlar.
 
permolit boya fiyatları Sanayi tipi ısıtma birimleri, kontrollü çıkışlara sahip metal kasaların içine yerleştirilir ve bir tavan veya çatı strüktürüne asılacak biçimde tasarlanırlar.
 
permolit boya fiyatları Kuvarslı ısıtıcılar, yansıtıcı bir arkalığın önünde kızılötesi ışınım üreten kuvars-cam tüplerle kapatılmış dirençli ısıtma elemanlarından oluşurlar.
 
 
 
Etiketler : elektrikli ısıtma sistemleri
 
RADYAN ISITMA
 
Radyan ısıtma sistemleri, ısıtılmış tavanları, döşemeleri ve bazen de duvarları ışıma yüzeyleri olarak kullanırlar. Isı kaynağı, tavan, döşeme, veya duvarın içine gömülmüş, sıcak su taşıyan borular veya tüplerden veya elektrik dirençli ısıtma kablolarından oluşabilir. Radyan ısı, odadaki yüzeyler ve nesneler tarafından soğurulur, ısınan yüzeylerden yeniden yayılır veya mekan içinde hem ortalama ışıma sıcaklığını hem de ortam sıcaklığını artırır.
 
Döşeme uygulamaları betonarme plakların ısıtılmasında etkilidir. Yine de, tavanlar daha az ısıl kapasiteye sahip olduğundan ve ısıtmaya daha çabuk cevap verebildiğinden, genel olarak tavan uygulamaları tercih edilir. Ayrıca, tavan panelleri döşeme plaklarından daha yüksek bir yüzey sıcaklığına ısıtılabilmektedir. Hem elektrikli hem de sıcak sulu radyan sistemlerde, termostatlar ve dengeleme valfları dışında uygulamalar tamamen gömülü yapılmaktadır.
 
Radyan panel ısıtma sistemleri değişken sıcaklık taleplerine hızlı bir şekilde cevap veremediğinden, çevre konvektörleriyle desteklenmelidirler. Tam bir iklimlendirme için, aynı havalandırma, nem kontrolü ve soğutma sistemleri gerekir. 
 
Elektrikli radyan ısıtma sistemlerinde önceden birleştirilmiş radyan ısıtma panelleri mevcuttur. Modüler asma tavan sistemleriyle beraber veya bir mekanın belirli alanlarını ısıtmak için kullanılabilirler. 
 
Likit radyan ısıtma sistemlerde sıcak su, ısıl kütle olarak çalışan bir betonarme plağın içine yerleştirilmiş veya iletken ısı plakalarıyla kördöşemenin altına bağlanmış metal veya plastik borularda dolaşır. Besleme suyu bir kazan, ısı pompası, güneş kolektörü veya jeotermal sistem içinde ısıtılabilir. Termostat göstergesine bağlı bir kontrol valfi, besleme suyunu boru döngüsüne dolaşan suyla karıştırarak su sıcaklığını ayarlar. 
 
 
 
 
 
 
 
Etiketler : radyan ısıtma sistemleri, likit radyan, elektrikli radyan
 
SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİ
 
Sıcak sulu veya hidronik ısıtma, kazandan ısıtılan suyun pompayla borular aracılığıyla radyatörlere veya konvektörlere dolaştırılmasıyla ısıtma sağlayan bir sistemdir. Buharlı ısıtmada da benzer bir yöntemle, kazanda buhar üretilir ve borularla radyatörlerde dolaşım sağlanır. Büyük kentlerde ve yapı konseptlerinde merkezi bir ısıtma tesisinde üretilen sıcak su veya buharı yeraltı borularıyla dağıtılabilir. Bu dağıtım, tekil yapılar içinde kazan gereksinimini ortadan kaldırır.
 
permolit silikonlu iç cephe boyası fiyatı Su kazanı, içinde suyun ısıtıldığı veya buharın üretildiği kapalı bir kaptan veya kaplar ve tüpler içeren bir sistemden oluşur. Isı, gazın veya yağın yanmasıyla veya elektrik dirençli serpantinler aracılığıyla elde edilebilir. Kazanın üzerinde, buhar basıncının belirli bir düzeyi aşmasıyla harekete geçerek açılan ve basıncın güvenli veya kabul edilebilir bir seviyeye inmesine kadar buharın çıkışına izin veren bir güvenlik valfi bulunur.
 
permolit silikonlu iç cephe boyası fiyatı Tek borulu sistem, sıcak suyun sırayla her bir radyatör veya konvektöre tek bir boruyla taşındığı sıcak sulu ısıtma sistemidir. 
 
permolit silikonlu iç cephe boyası fiyatı İki borulu sistem, sıcak suyu kazandan radyatör veya konvektörlere tek bir boruyla getirdiği ve suyun kazana ikinci bir boruyla döndürüldüğü sıcak sulu ısıtma sistemidir. 
 
permolit silikonlu iç cephe boyası fiyatı Düz dönüşlü sistem, her bir radyatör veya konvektörden dönüş borusunun  kazana en kısa yoldan geldiği borulu sıcak sulu ısıtma sistemidir.
 
permolit silikonlu iç cephe boyası fiyatı Ters dönüşlü sistem, her bir radyatör ve konvektör için besleme ve dönüş borularının uzaklıklarının yaklaşık olarak eşit olduğu, iki borulu sıcak sulu ısıtma sistemidir. 
 
permolit silikonlu iç cephe boyası fiyatı Kuru dönüş, bir buharlı ısıtma sisteminde hem havayı hem de yoğunlaşma suyunu taşıyan dönüş borusudur.
 
permolit silikonlu iç cephe boyası fiyatı Radyatörler, içlerinden sıcak su veya buhar geçen bir dizi boru veya kangaldan oluşurlar. Isıtılan borular bir mekanı temel olarak ışınım yoluyla dolaştığı ısıtma birimleridir. 
 
permolit silikonlu iç cephe boyası fiyatı Kanatlı boru tipi konvektörler, çevredeki havaya ısı aktarımını maksimuma çıkarmak için sık aralıklı düşey kanatlara sahip yatay tüplerden oluşan süpürgelik tipi konvektörlerdir. Soğuk hava aşağıdan taşınım yoluyla içeri alınır, kanatlara temas halinde ısınır ve yukarıdan dışarı verilir.
 
 
 
Etiketler : sıcak sulu ısıtma, hidronik ısıtma