Mantolama

MANTOLAMA NEDİR
 
Mantolama binalarda ısı kayıp ve kazançlarını önlemek amacıyla, içten dıştan ve ortadan olmak üzere üç farklı teknik ve her tekniğe uygun ısı yalıtımı malzemeleri kullanılarak yapılan izolasyon uygulamasıdır.
 
Mantolamanın temel amacı bir yapının dışa bakan bileşenlerinin içinden ısı akışını ve aktarımını kontrol etmek ve böylece soğuk mevsimlerde aşırı ısı kaybını, sıcak havalarda aşırı ısı kazanımını önlemektir. Bu kontrol, bir yapıda insan konforunun sağlanması için kullanılan ısıtma ve soğutma teçhizatlarının ihtiyaç duyduğu enerji miktarını oldukça azaltabilir.
 
İÇ CEPHE MANTOLAMA
 
Mantolama levhaları (XPS ya da EPS) ile yapılan iç cephe mantolama uygulaması, döşemelerin dış duvara bağlandığı kısımlarda ısı köprüleri oluşmasına neden olmakla birlikte dış cephe mantolama uygulamasının yapılamayacağı durumlar için önerilir. 
 
İÇTEN MANTOLAMA NASIL YAPILIR
 
Mantolama levhaları duvarın dış yüzüne, yapıştırma harcı ile geçici olarak terazisinde tutturulduktan sonra, mantolama tespit dübelleri ile duvara sabitlenir. Sağlıklı bir iç cephe mantolama uygulaması için levha ek yerlerinde aralık kalmamasına, levha kenarları lamba profil ise tam intibak etmesine özen gösterilmelidir. Yalıtım levhalarının yüzeyi profilli oluklu ve pürüzlü olsa da, dış mantolamada olduğu gibi sıva taşıyıcı file kullanılması sıva çatlaklarını önlemek açısından tavsiye edilir. Eğer tamamen file uygulaması yapılamayacaksa en azından levhaların birleşim yerlerine sıva filesi konulmalıdır. Levhaların üzerine sıva ve boya uygulaması yapılarak işlem tamamlanır. Sıva yerine alçı levha uygulaması da yapılabilmektedir.
 
İÇ CEPHE MANTOLAMA MALZEMELERİ
 
dış cephe mantolama Isı Yalıtım Levhası
mantolama malzemeleri Yapıştırma Harcı
mantolama nasıl yapılır Mantolama Sıvası
mantolama m2 fiyatları Donatı Filesi
bina mantolama Mantolama Dübeli
dış cephe ısı yalıtımı Alçı Sıva
ısı yalıtım malzemeleri Alçı Levha
mantolama firmaları İç Cephe Boya
 
 
İÇ CEPHE MANTOLAMA FİYATLARI
 
Mantolama fiyatları kullanılacak malzemeye ve yapılacak uygulamanın özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. İç cephe mantolama uygulaması fiyatı genellikle yevmiye hesabı ile yapılmaktadır, iç cephe sıva dahil ortalama iç mantolama metrekare fiyatı 70-80 TL arasında değişiklik göstermektedir. 
 
DIŞ CEPHE MANTOLAMA SİSTEMLERİ
 
Yeni yapılan binalarda kanunen zorunlu olan dış cephe mantolama uygulaması için kullanılan malzemeler, bina yüzeyinde doğrudan atmosferik şartlara maruz kalacağı için teknik olarak değişiklik göstermektedir. Dış cephe ısı yalıtımı için yaygın olarak Ekspande Polistiren (EPS)  mantolama sistemi kullanılmaktadır, aşağıda EPS sistemi için kullanılan mantolama malzemeleri ve uygulama aşamaları detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.
 
DIŞ CEPHE MANTOLAMA MALZEMELERİ
 
mantolama zorunlumu Isı Yalıtım Levhası : Bina subasman kotuna kadar özel olarak üretilmiş, en az 200 kPa (20 ton/m2 ) çekme dayanımına sahip, iki tarafı pürüzlü, TS 825 standardında belirlenmiş kalınlıkta, ısı iletkenliği ≤0,035 W/mK ve yangın dayanımı TS EN 13501-1’e göre E sınıfında olan  Ekstrüde Polistiren (XPS) levha kullanılmalıdır. Subasman hizasından itibaren uygulamaya Ekspande Polistiren (EPS) ile devam edilmesi daha sağlıklı olacaktır. Kullanılacak EPS ısı yalıtım levhası TS 825 standardında belirlenmiş kalınlıkta, 150 kPa çekme dayanımına sahip,  ısı iletkenliği ≤0,035 W/mK ve yangın dayanımı TS EN 13501-1’e göre E sınıfında olmalıdır. Kullanılacak levhalar CE belgesine sahip olmalıdır.
 
mantolama malzemeleri Yapıştırma Harcı Ve Yüzey Sıvası : Uygulama için akrilik ya da çimento esaslı, ısıl gerilimlere dayanıklı, yüksek yapıştırma kabiliyeti olan, ETAG 004 ve EOTA standartlarına uygun, mantolama levhası üzerinde minimum  >0,08 N/mm2 çekme dayanımına , tuğla üzerinde ise  minimum >0,25 çekme dayanımına sahip yapıştırma harcı ve yüzey sıvası kullanılmalıdır.
 
mantolama malzemesi fiyatları Donatı Filesi : Yapılacak uygulamada kullanılan sıvanın üzerinde oluşan gerilimleri karşılayarak çatlamaları önleyen, sıvanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlayan donatı filesinde olması gereken özellikleri şöyledir ; filenin cinsi elyaf cam, ağırlığı minimum 160 gr/m2, alkali dayanımı yüksek, çekme dayanımı N/50, ETAG 004 testi yapılmış ve CE belgesine sahip olmalıdır.
 
ısı yalıtım malzemeleri Mantolama Dübeli : Levhaların duvara tespit edilmesi için kullanılan dübelin boyu  mantolama levhasının kalınlığına ve uygulama yapılacak yüzeyin özelliğine göre yeterli uzunlukta, 0,15 kN 5 taşıma gücüne sahip, tutuşu artırmak için tırnaklı ve kafa pürüzlü olmalıdır. Ahşap ve OSB için vidalı, gazbeton için ise gazbeton dübeli kullanılmalıdır.
 
dış mantolama Subasman Ve Köşe Profilleri : Uygulamada kullanılacak alüminyum subasman profilleri, tabanı deliksiz, damlalıklı, ısı yalıtım levhasına uygun genişlikte olmalıdır. Köşe profilleri ise, delikli yüzeye sahip, alüminyum ya da PVC hammaddesinden üretilmiş olmalıdır.  Damlalık profili PVC, denizlik profilleri de PVC ve alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.
 
mantolama ısı yalıtımı Son Kat Dekoratif Mantolama Kaplaması : Uygulamada son kat kaplama olarak, mala ile uygulanabilen çimento esaslı lif takviyeli mineral sıva, siliko-silikat esaslı kendinden renkli hazır sıva ya da akrilik esaslı kendinden renkli dış cephe kaplaması kullanılabilir. 
 
mantolama teknik şartname Dış Cephe Boyaları : Son kat olarak kullanılacak boya akrilik esaslı ve silikon-silikat esaslı olmalıdır. Solvent ya da benzeri boyalar kullanılmamalıdır. Aynı zamanda kullanılacak boyanın aydınlık referans değeri  >25 ve  ısıl gerilimi engellemek için açık renkli olmalıdır.
 
DIŞ MANTOLAMA NASIL YAPILIR
 
subasman nedir Yüzey Tespiti Ve Hazırlığı : Mantolama sistemlerine başlanmadan önce mutlaka uygulama yapılacak yüzey kontrol edilmelidir. Bozuk yüzeyler sıva ile tamir edilmeli, yüzeyde bulunan boya kalıntıları, yapılması engelleyecek tozlar, yağlar vb. iyice temizlenmelidir ve yüzeyin kuru olduğundan emin olunmalıdır. 
 
ısı yalıtımı teknik şartname Subasman (Başlangıç) Profili Montajı : Yukarıda özellikleri belirtilen subasman profili, uygulama yüzeyine yalıtım levhaları yapıştırılmadan önce, yüzeyin en  alt seviyesine boydan boya alt yapıdaki farklılıkları gidermek için özel takozlarlar yardımıyla yastıklanmalıdır. Subasman profili bina çevresi boyunca uygulanmalı ve ek yerleri plastik genleşme elemanı ile birleştirilmelidir.
 
dış cephe kaplama Isı Yalıtım Levhalarının Montajı  : Levhaları duvara yapıştırmak için kullanılacak yapıştırma harcı, kenarlardan 5 mm kalacak şekilde levhaya çepeçevre uygulanmalıdır.  Ortada kalan boş bölüme ise harç, üç büyük parça halinde noktasal olarak uygulanmalıdır. Yalıtım levhaları cephede ve köşelerde şaşırtmalı ve yatay olarak döşenmelidir. Levhalar arasında boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir. Kapı ve pencere açıklıklarının çevresine ve kat aralarına yangın güvenliği açısından bir sıra taşyünü izolasyon levhası kullanılarak yangın bariyeri oluşturulması  tavsiye edilmektedir.
 
mantolama sağlığa zararlı mı Denizlik Montajı : Cephede bulunan tüm pencerelerin alt bölümlerinde bulunan denizlikler veya denizliğin yağmur kanalı mantolama sisteminin içerisinde kalıyorsa, sistemi korumak maksadıyla denizlik profili uygulanmalıdır.
 
bina mantolama yasası Isı Yalıtım Levhalarının Dübellenmesi : Levhaların duvara yapıştırılmasından en az 24 saat sonra dübelleme işlemi yapılmalıdır. Dübelleme işlemi duvara matkap ile delik açılarak yapılabileceği gibi son yıllarda kullanımı yaygınlaşan dübel tabancası yardımı ile de yapılabilmektedir. Kullanılacak dübel sayısı belirlenirken  bina yüksekliği ve rüzgar yüklerine dikkat edilmelidir. 
 
bina mantolama kanunu Köşe Profillerinin Yerleştirilmesi : Kullanılacak köşe profilleri, köşeye yüzey sıvası ile yerleştirilmeli ve üzerlerine mantolama filesi köşeye kadar binecek biçimde uygulanmalıdır.
 
taşyünü mantolama fiyatları Damlalık Profillerinin Yerleştirilmesi : Tüm pencere ve kapı üst kısımlarında ve çıkmalarda yağmur ve benzeri su akıntılarının yapı yüzeyine zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlayacak PVC esaslı kendinden fileli damlalık profili kullanılacaktır. Damlalık profilleri kapı ve pencere üstlerine yüzey sıvası ile yerleştirilir. Profil uygulaması donatı filesi uygulamasından önce yapılmalıdır. 
 
ısı yalıtımı nedir kısaca Donatı Filesi Ve Yüzey Sıvası Uygulaması : Birinci kat yüzey sıvası mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Filenin birleşim yerlerinde, donatı filesi her zaman 10 cm. üst üste bindirilir ve yüzey sıvasının üstüne yerleştirilir. Kapı ve pencere köşelerinde ek bir parça donatı filesi diagonal veya kırlangıç kuyruğu şeklinde yerleştirilir. İkinci kat çimento bazlı yüzey sıvası, birinci kat çimento bazlı yüzey sıvasının kurumasını takiben 3-4 saat sonra yapılır ve yüzey düzgün bir şekilde ikinci kat sıvanın kurumasına bırakılarak, sistem son kat dekoratif kaplama uygulamasına hazır hale getirilir. Bu uygulamada toplam kalınlık en az 3 mm. ve m2 sarfiyatı 5 kg’dan az olmamalıdır. Varsa dilatasyon derzleri kesinlikle yüzey sıvası ile kapatılmamalıdır.
 
mantolama birim fiyatı Son Kat Kaplamanın Uygulanması : Çimento esaslı, lif takviyeli dekoratif mineral sıva uygulanması; üreticinin tavsiyesi doğrultusunda belirlenen ölçekte su ile uygun karıştırıcı ile homojen bir şekilde karıştırılarak çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanır ve ardından plastik mala ile dairesel hareketler ile yüzeye desen verilir. Uygulanacak kaplamaya uygun, üretici firmanın öngördüğü özel astar ile tüm cephe astarlanmalıdır. Çimento esaslı mineral sıva üzerine dış cephe boya uygulamasına astarlama işleminden en az 12 saat sonra geçilmelidir.
 
mantolama çeşitleri Dış Cephe Boya Uygulaması : Çimento esaslı mineral sıva ile yapılan son kat kaplama uygulamasını müteakip boya rengine ve cinsine uygun boya astarı uygulanır ardından en az 12 saat sonra boya işlemine geçilir. Fırça ve rulo ile boya uygulamasında birinci ve ikinci kat için 5/1 oranında (5 birim boya/1 birim su) su ile inceltme yapılabilir. Uygulama en az 2 kat olarak ve katlar arasında en az 3 saat süre olacak şekilde yapılmalıdır.
 
DIŞ CEPHE MANTOLAMA FİYATLARI
 
Dış cephe mantolama sistemleri fiyatı kullanılacak malzemeye ve yapılacak uygulamanın özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.Dış cephe mantolama metrekare birim fiyatı 40-50 TL arasında değişiklik göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
Etiketler : mantolama, iç cephe mantolama, mantolama fiyatları, mantolama nasıl yapılır, dış cephe mantolama