I Tipi Mutfak

I TİPİ MUTFAK MODELLERİ
 
Mutfak işlevlerinin tek bir tezgahta toplandığı ve uzun bir duvar boyunca uzanacak şekilde düzenlenmiş, pencereleri duvarın dar tarafında bulunan mutfak modelleridir. Işık yan taraftan dar bir açı ile geldiği için doğal ışık kaynağı yeterli olmayabilir.
 
Bu tip mutfaklarda eylem alanları arasındaki uzaklığın yeterli olmasına dikkat edilmelidir. Bu sebeple buzdolabı ile evye ya da mutfak tezgahı arasında en az 30 cm, ocak ile eviye arasında da en az 60 cm lik bir mesafe olmadır.